Product 455_1920_2_11zon

ผลงานของเรา

เราช่วยลดค่าไฟมาแล้ว มากกว่า 1,000 ไซท์งานทั่วไทย พิสูจน์ด้วยตาคุณเอง

Warranty & Service

Solar Panel Warrantee

รับประกันประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์เป็นเวลา 25 ปี โดยมีประสิทธิภาพการผลิตไม่ต่ำกว่า 90% ในปีที่ 1-10 และไม่ต่ำกว่า 80% ในปีที่ 11-25

Inverter Warrantee

รับประกันอินเวอร์เตอร์เป็นเวลา 10 ปี หากพบว่าความชำรุดบกพร่องของอินเวอร์เตอร์จากการใช้งานปกติในระยะเวลารับประกันเครื่องเสียเปลี่ยนใหม่ทันที

Operations Warrantee

อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการติดตั้ง อาธิเช่นสายไฟ, เม้าท์ติ้ง, เบรกเกอร์ และคุณภาพการเดินสายไฟต่างๆ รับประกันเป็นเวลา 2 ปี

สิ่งที่คุณอาจจะชอบ

ข้อมูลแผงโซล่าเซลล์

พัดลมโซล่าเซลล์

Wind Turbines
มาเริ่มกันเลย!

ข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ

ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
Email Address
เบอร์ติดต่อ
เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
ต้นทุนสำหรับโครงการ
ระยะเวลาการดำเนินการ
ข้อมุลเพิ่มเติม